Czy beton może być elegancki? Mam nadzieję, że mój projekt tę tezę potwierdza. Mocne betonowe formy łagodzi butelkowa zieleń i elementy złotego koloru.

Related Projects